Ajuts per l’ocupació indefinida

El dimarts 10 de gener, el govern va aprovar un pla d’ajuts per a l’ocupació indefinida i l'11 de gener es va publicar al BOE. 

S’ha aprovat una reforma dels incentius a la contractació laboral, que recull un nou mapa de bonificacions per a promoure la contractació i el manteniment de l’ocupació estable, prioritàriament col·lectius vulnerables o de baixa ocupacionalitat, com aturats de llarga durada, joves, dones i persones amb discapacitat. 

 

Quins són?

  • Bonificació de 275€ al mes durant tres anys per la contractació indefinida de menors de 30 anys sense qualificació que estiguin inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 
  • Ajut en la cotització de 138€ al mes durant tres anys o durant la vigència del contracte per a persones amb discapacitat per la contractació indefinida o incorporació com a socis a la cooperativa o societat laboral de persones que realitzen formació en pràctiques a les empreses. 
  • Bonificació per a les empreses que transformin contractes temporals en fixes discontinus dins del sistema especial agrari per compte aliè. Aquest últim ajut serà de 55 euros per mes. 

També es contemplen bonificacions per tal d’impulsar l’autoocupació i l’economia social, permetent-se la capitalització de la prestació per atur, com a mesura de foment de l’ocupació, tant per les societats laborals com per les cooperatives, possibilitant que els treballadors per compte aliè puguin adquirir la condició de socis treballadores o de treball. 

Alhora, el Reial Decret-llei permetrà que puguin ser incentivades les mesures acordades als convenis col·lectius que incloguin compromisos com el manteniment o l’increment de l’ocupació, la conversió de contractes formatius o de relleu en indefinits o la millora de l’ocupació indefinida a temps parcial o fixe-discontinu en ocupació indefinida a temps complet o ordinari. 

IMPORTANT: s’eliminaran les bonificacions per transformar contractes temporals en indefinits. 

 

Quan entrarà en vigor?
Al setembre del 2023. 

 

Quines condicions hauran de complir les empreses per accedir a aquests ajuts?
Les empreses que rebin incentius a la contractació hauran de mantenir l’ocupació durant tres anys. 

A tenir en compte, les empreses que es deslocalitzin hauran de tornar els ajuts.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top