Ajuts per a parcs infantils privats i oci nocturn afectats per la Covid-19 (Aquests ajuts encara no es poden demanar)

El DOGC d’avui 12 de febrer aprova les bases reguladores d’aquestes ajudes, que encara no es poden demanar perquè queda pendent que s’obri la convocatòria.

Qui són els persones beneficiaries?

 • Els professionals autònoms y Pimes que siguin titulars d’un parc infantil privat, donats d’alta en l’IAE corresponent i que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre i que en resolucions posteriors s’ha prohibit l’obertura d’aquests establiments.
  • S’entén per parc infantil aquells parcs privats amb supervisió presencial durant tot l’horari d’obertura.
 • Els professionals autònoms i Pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn donats d’alta en l’IAE corresponent i que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d’agost.
  • S’entenen  com a establiments dedicats a l’oci nocturn els bars musicals, les discoteques, les sales de ball, les sales de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut, les discoteques de joventut i els karaokes.

Queden excloses de demanar aquesta subvenció les empreses que es trobin participades en més d’un 50% per capital públic i les fundacions.

 

Què es considera PIME?
Mitjana empresa: menys de 250 treballadors i que tenen un volum de negoci anual que no excedeixi de 50.000.000 €


Quin és l’import d’aquest ajut?

 • Parcs infantils privats,  aportació única de 6.000 €
 • Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festa amb espectacles, concerts d’infància i joventut i karaokes, aportació única de 5.000 €
  • Si tens menys de 10 treballadors: aportació única de 5.000 €
  • Si  tens 10 treballadors o més: aportació única de 15.000 €

 

Com es podrà demanar?
Quan s’obri la convocatòria us informarem i es podrà demanar des de http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top