Ajuts extraordinaris a les petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir els llocs de treball en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

Avui el DOGC també ha publicat aquests ajuts que estan pendents que s’obri convocatòria i per tant, encara no es poden demanar.

 

Qui són les persones beneficiàries?
Les micro i petites empreses i les cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en ERTO actiu a data 31/01/2021.
*Petita empresa: menys de 50 treballadors i volum de facturació anual inferior a 10.000.000 €
*Microempresa: persona física o jurídica amb menys de 10 treballadors i volum de facturació anual inferior a 2.000.000 €
*Cooperatives amb menys de 50 treballadors i volum de facturació anual inferior a 10.000.000 €

Aquestes ajudes no les poden demanar autònoms a títol individual.

 

Quin són els requisits per poder demanar l’ajut?

  • Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
  • Mantenir el mateix número de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020.
  • En cas d’incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.
  • Per fer el càlcul del número de treballadors, cal tenir en compte el número total de treballadors, independentment del tipus de jornada.

 

Quina quantitat té aquest ajut?
Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top