Ajuts de fins a 200.000€ per a les empreses afectades pel Brexit

Ja està oberta la convocatòria del Programa ICEX-Brexit, que té com a objectiu donar suport a les empreses exportadores i compensar així les despeses que han hagut d’assumir com a conseqüència de la sortida del Regne Unit i Irlanda del Nord de la UE. Amb aquests ajuts, les empreses afectades poden sol·licitar fins a 200.000€. 

Quines empreses en poden ser beneficiàries?
Aquelles empreses i treballadors autònoms que exerceixin legalment la seva activitat en territori espanyol, i que volen seguir aprofitant les oportunitats comercials que ofereix el Regne Unit. 

Quines despeses cobreix l’ajut?
Les noves despeses derivades del registre d’IVA; de l’assessorament sobre les noves exigències d’etiquetatge, empaquetatge i certificació; del registre de marques; de visats de treballadors especialitzats; així com escriptures, permisos administratius i llicències. 

Les empreses exportadores podran rebre un ajut del 75% d’aquestes despeses en què hagin incorregut des de l’1 de gener del 2020 i fins el 31 de juliol del 2023, per a fer fornt a la situació. 

Quins requisits han de complir els sol·licitants?

  • Ser una empresa constituida legalement a Espanya, incloses pimes i autònoms. 
  • No tenir deutes amb l’Agència Tributària, ICEX o qualsevol altre organisme que concedeixi ajuts. 
  • Autoritzar a la AEAT perquè remeti informació duanera a ICEX

Quin és el termini de presentació de la sol·licitud?
El termini finalitza el 12 de juny del 2023. Per a sol·licitar els fons europeus BAR hauràs de remetre a ICEX els documents necessaris. 

Vols més informació sobre aquest ajut? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top