Ajuts al sector de fires, revetlles i festes majors afectat per les restriccions de la Covid-19 (Catalunya)

El Departament d’Empresa i Treball ha activat la segona convocatòria dels ajuts per al sector de fires, revetlles i festes majors afectat per les restriccions de la Covid-19. Aquesta línia d’ajuts està dotada amb 2.400.000 euros.

 

Quin és l’objectiu d’aquest ajut?
Ajudar les empreses del sector, caracteritzat per una forta estacionalitat, ja que segueix la greu situació econòmica a tot el territori català de determinades activitats econòmiques, entre les quals hi ha les activitats de les empreses d'atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, fora d'establiments permanents.

 

A qui va destinat l’ajut?
S’hi podran acollir els autònoms i pimes que exerceixen la seva activitat en fires, revetlles i festes majors a la via pública, fora d’establiments permanents, que estiguin donats d’alta al cens de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) a Catalunya i que no han pogut desenvolupar la seva activitat des de l’inici de la crisi sanitària. Els sol·licitants hauran de ser titulars d’empreses d’atraccions o de serveis de restauració vinculats a les fires.

 

Quina és la quantia de l’ajut?
Es tracta d’un pagament únic de 6.000 euros per beneficiari.

 

Quina documentació cal aportar?

  • El model normalitzat.
  • Manual d’Instruccions de la instal·lació de fira. Cal incloure-hi una fotografia.
  • IAE.
  • Certificats de muntatge i rebuts justificatius d'instal·lació en un mínim de 3 fires d'atraccions en festes majors des del 1 de gener de 2019 fins a la declaració de l'estat d'alarma en data 14 de març de 2020.

 

Com cal presentar la sol·licitud?
És necessari presentar la sol·licitud per aquesta 2a convocatòria encara que hagis sol·licitat la primera convocatòria de subvencions per a empreses d’atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles.

Cal fer-ho telemàticament pel Canal Empresa, omplint el model formalitzat que es pot trobar al web del CCAM, de Canal Empresa o del Departament d’Empresa i Coneixement.

Els sol·licitants podran consultar si se’ls ha atorgat l’ajut al tauler electrònic de la Generalitat.

Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, catalans, estatals o internacionals.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top