Ajuts a l'oci nocturn a Catalunya - 5ª CONVOCATÒRIA

Cinquena línia d’ajuts per a establiments d’oci nocturn tancats per les restriccions sanitàries de la Covid-19. Amb aquesta cinquena línia es vol donar continuïtat a l’ajut públic per al manteniment dels negocis davant la disminució dràstica de facturació derivada dels tancaments.

 

Quin és el termini per demanar l’ajut?
L’ajut es pot demanar des de les 9:00h del dimarts 25 de gener i fins el divendres 4 de febrer a les 14:00h.


Beneficiaris:

Els professionals autònoms i pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament dels seus espais tancats en base a la RESOLUCIÓ SLT/3787/2021, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, Resolució que obliga al sector de l’oci nocturn, a suspendre la seva activitat.

S’entenen com a establiments dedicats a l’oci nocturn, els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes i discoteques de joventut.

 

Quantitat de l'ajut:

L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

La quantia de la subvenció consistirà en una aportació única amb una quantia màxima de:

  • 15.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors.
  • 50.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de menys de 1.300 persones.
  • 120.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de 1.300 persones o més.

A l'efecte d'aquesta Resolució, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana l'any 2019, segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En el cas d'empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d'inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l'estat d'alarma, segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En el cas d’empreses que han iniciat la seva activitat, més tard del 14 de març de 2020 o al 2021, es tindrà en compte el nombre de persones que han tingut de mitjana durant els mesos que han estat oberts, segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social.


Procediment de sol·licitud:

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Treball.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top