Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia (Catalunya)

Ajuts per a l’execució dels programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

A qui van dirigits els ajuts? 

  • Persones físiques amb activitat econòmica.
  • Persones jurídiques.
  • Administracions públiques, entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
  • Agrupacions, consorcis o altres formes de col·laboració de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica.
  • Entitats locals o supralocals.

 

Quin és el termini de presentació de les sol·licituds?
Des de les 9h del 2 d'agost de 2022 i fins a esgotar el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, sense haver-se cursat sol·licituds suficients per esgotar el pressupost disponible.

 

On s’han de presentar les sol·licituds?
Cal presentar-les telemàticament a través d’aquest enllaç

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top