Ajudes del Govern d'Aragó al sector del turisme i l'hostaleria

El butlletí publicat avui recull dues línies de subvencions, la primera d'elles destinada a associacions i entitats del sector turístic i la segona als diferents establiments de la regió, perquè dotin els seus espais de les màximes mesures de seguretat enfront de la COVID-19.

Beneficiaris: 
Els autònoms i pimes del sector turístic que realitzin la seva activitat en la comunitat d'Aragó. Aquestes hauran de ser:
- Establiments d'hostaleria, restauració, albergs o refugis, balnearis, empreses de turisme actiu i agències de viatge. 
- Aquestes empreses han d'estar inscrites en el registre d'establiments turístics segons la normativa vigent.
- També s'inclouen empreses de banquets i serveis per a esdeveniments que acreditin la seva activitat en els models 036,037 o certificat de situació censal de l'Agència Tributària.
- Organització de celebracions, concursos i esdeveniments turístics i gastronòmics; així com jornades de sensibilització i formació, viatges de familiarització i jornades inverses.
- Queden excloses les empreses i entitats que no estiguin al corrent del pagament o hagin estat sancionades per l'autoritat laboral. 


Actuacions subvencionables:
Podran acollir-se a aquestes ajudes tancaments fixos de terrasses exteriors en establiments, ampliació o instal·lació de noves terrasses exteriors, instal·lació d'elements calefactors en terrasses exteriors, portes automàtiques en l'accés, mampares i/o elements delimitadors d'espais, dispensadors fixos de gel hidroalcohòlic, aixetes i assecadors de mans de funcionament automàtic, il·luminació amb detector de presència en les zones comunes i elements de climatització o ventilació que millorin les prestacions dels mateixos en relació amb la transmissió del Covid-19 per mitjans aeris.

També elements fixos d'emmagatzematge que facilitin les labors de neteja i desinfecció, elements no fungibles de desinfecció, elements de senyalització per a facilitar la circulació de fluxos de persones, elements de presa de temperatura, habilitació de processos de treball digitals, projectes tècnics que, en el seu cas, hagi hagut de desenvolupar-se per a la realització de les actuacions assenyalades.

Quantia:
50% del cost elegible de la inversió, sent la inversió mínima de 1.500€ i la màxima subvencionable de 10.000€ (sense IVA).
Si l'import de despesa supera els 40.000€ o el d'obra 15.000€ farà falta 3 ofertes.


Termini sol·licitud:
Des de les 8h del 13/01/2021 a les 15h del 10/02/2021.


Resolució:
Màxim de 6 mesos des de la data de la convocatòria.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top