Ajudes de 1.000 euros a pimes del comerç, artesania, hostaleria i agències de viatges

El Govern andalús ha aprovat ajudes directes de 1.000 euros per al comerç, hostaleria, artesania i agències de viatges. L'objectiu és mitigar els efectes de la crisi econòmica provocada en aquests sectors per la Covid-19.

 

Objecte
Aquestes ajudes compten amb una quantia global de 46,1 milions d'euros i persegueixen fer costat a aquests sectors perquè mantinguin la seva activitat i puguin superar la crisi actual. Així, es preveu que podran beneficiar-se més de 46.000 professionals i petites i mitjanes empreses.

 

Beneficiaris:
Aquest decret regula la concessió de dues línies de subvencions:
• Una d'elles dirigida al comerç minorista i al sector de l'artesania amb un pressupost de 26,4 milions d'euros.
• Una segona línia que beneficiarà a l'hostaleria andalusa, que inclou els establiments d'allotjaments turístics, les agències de viatges i els negocis de restauració, i que estarà dotada amb 19,7 milions.

 

Quantia:
En les dues modalitats es concediran 1.000 euros per subvenció en règim de concurrència no competitiva, és a dir, per ordre de presentació de la sol·licitud fins a l'esgotament del crèdit assignat.

 

Requisits per a acollir-se a les ajudes:
- La condició de pime (una plantilla inferior a 250 treballadors i un volum de negoci anual no superior a 50 milions)
- Mantenir el domicili fiscal a Andalusia
- Desenvolupar l'activitat amb anterioritat al 14 de març i mantenir-la vigent fins al dia d'inici del termini de presentació de sol·licituds de les ajudes
- Les empreses que optin als incentius hauran d'acreditar una caiguda de vendes o ingressos motivada per la COVID-19 de, almenys un 20% en l'exercici 2020 respecte a 2019, i demostrar que no es trobaven en situació de crisi a 31 de desembre de 2019.
- Les persones beneficiàries estaran obligades a mantenir la seva situació d'alta en l'Impost d'activitats Econòmiques i, en el seu cas, l'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, així com la inscripció en el Registre d'Artesans d'Andalusia o en el Registre de Turisme d'Andalusia durant almenys quatre mesos a comptar des de l'endemà a aquell en què s'iniciï el termini de presentació de sol·licituds.

 

Presentació de la sol·licitud:
La sol·licitud només es podrà realitzar de manera telemàtica i, per al procediment de comprovació de requisits, s'utilitzarà la tecnologia RPA, que permet la consulta automatitzada d'informació o lectura documental a través de processos robotitzats. Aquest sistema, que agilitarà notablement els procediments de revisió i tramitació, és la primera vegada que s'usarà en l'Administració andalusa per a la tramitació de Fons Europeus.


Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb la teva assessoria TAX Economistes i Advocats.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top