Això és el que pots fer per a desgravar a la propera renda

Fins que finalitzi l’any, autònom@s i petits negocis tenen temps de realitzar algunes accions per a desgravar i reduir l’impost d’IRPF quan es presenti la Renda el proper any. Aquí tens les més destacades:

 

Plans de pensions d’ocupació simplificats per a autònom@s

S'han reduït els incentius per a plans de pensions i són més avantatjosos els de previsió empresarial. Els plans de pensions personals estan limitats a 1.500€ d’aportació desgravables a l’any. No obstant això, en els plans de pensions d’ocupació simplificats per a autònom@s permeten desgravar-se fins a 4.750€ anuals.

 

Assegurances per a treballador@s

Si el treballador@ té una assegurança de malaltia particular i el propietari@ del negoci o l’autònom@ l’hi abona com a part del salari, això suposa una despesa per a l’empresa que va a favor del treballador@ i aquest no l’ha de declarar com a retribució (dins d’un límit). També es podria donar aquest mateix cas en assegurances de vida.

 

Assegurances pel propi autònom@

Contractar una assegurança per part del treballador@ per compte propi també pot suposar una deducció en la declaració de l’exercici del 2023, com poden ser els de responsabilitat civil o els de salut.

 

Obres de millora per l’eficiència energètica

Les deduccions per obra de millora per l’eficiència energètica de la llar són molt interessants, perquè suposen un descompte directe i cal aprofitar ara, abans de final d’any, ja que encara hi ha temps per a assessorar-se sobre quin tipus de millores són les que estan bonificades, o les que tenen deduccions, i poder-les aplicar.

 

Inversions: per compensar i amb vendes a pèrdues

És un bon moment per a planificar les inversions i poder compensar les pèrdues que hi hagi hagut a l’exercici. I, per contra, si per exemple es tenen fons d’inversió que hagin donat com a resultat pèrdues, potser és moment de vendre’ls per a compensar amb altres productes que hagin donat beneficis.

 

Compra de maquinària i equipament

També es pot invertir en comprar equipament o maquinària, doncs s’amortitza i pot generar una reducció al pagar l’IRPF.

 

Invertir en negocis de recent creació

Una interessant opció per aconseguir una deducció és invertir en negocis de recent creació, dins del període dels tres primers anys des de la seva constitució, i mantenint aquesta participació inversora entre tres i dotze anys. Opció, a més, a la qual poden accedir familiars a partir del tercer grau. Però cal tenir en compte que això depèn de cada comunitat autònoma i caldrà cercar informació a nivell autonòmic.

 

Deduccions específiques de cada comunitat autònoma espanyola

Una altra acció a tenir en compte són les possibles deduccions amb les quals compta cada comunitat autònoma, de manera específica, i quines es podrien aplicar a la declaració.

 

Donacions a fundacions i ONGs

Aquesta opció també es pot contemplar, ja que dedueixen alguna cosa, tot i que sigui poc.

Deducció per maternitat

A la deducció per maternitat per a les mares treballadores amb fill@s menors de tres anys que existia, s’hi afegeix una novetat, i és que ara també es pot aplicar a les mares que tenen fill@s menors de tres anys que es troben en situació d’atur o que estiguin reben l’ingrés mínim vital.

 

Per accedir a un assessorament personalitzar, contacta amb nosaltres.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top