Així queden les pensions per al 2022

El pròxim 1 de gener de 2022 les pensions contributives s'incrementaran un 2,5%. D'acord amb la fórmula acordada amb els agents socials al mes de juliol passat, que garanteix el poder adquisitiu dels pensionistes, aquest increment és el resultat de l'índex de preus de consum (IPC) mig entre desembre de 2020 i novembre de 2021. Aquest augment també serà igual per als pensionistes de Classes Passives.

D'acord amb aquest increment, les quanties mínimes per a les pensions contributives durant l'any 2022 serien les següents (import distribuït en 14 pagues):

Jubilació amb 65 anys o més:

 • Amb cònjuge a càrrec: 12.467 euros a l'any
 • Sense cònjuge: 10.103,80 euros a l'any
 • Amb cònjuge no a càrrec: 9.590 euros a l'any

Jubilació amb menys de 65 anys:

 • Amb cònjuge a càrrec: 11.688,60 euros a l'any
 • Sense cònjuge: 9.452,80 euros a l'any
 • Amb cònjuge no a càrrec: 8.934,80 euros a l'any

Incapacitat permanent de gran invalidesa:

 • Amb cònjuge a càrrec: 18.701,20 euros a l'any
 • Sense cònjuge: 15.156,40 euros a l'any
 • Amb cònjuge no a càrrec: 14.385 euros a l'any

Incapacitat absoluta o total dels titulars de 65 anys o més:

 • Amb cònjuge a càrrec: 12.467 euros a l'any
 • Sense cònjuge: 10.103,80 euros a l'any
 • Amb cònjuge no a càrrec: 9.590 euros a l'any

Incapacitat total dels titulars d'entre 60 i 64 anys:

 • Amb cònjuge a càrrec: 11.688,60 euros a l'any
 • Sense cònjuge: 9.452,80 euros a l'any
 • Amb cònjuge no a càrrec: 8.934,80 euros a l'any

Incapacitat total derivada d'una malaltia comuna per a menors de 60 anys:

 • Amb cònjuge a càrrec: 7.448 euros a l'any
 • Amb cònjuge no a càrrec: 7.383,6 euros a l'any

Viduïtat:

 • Amb càrregues familiars: 11.688,60 euros a l'any
 • Majors de 65 anys o amb discapacitat igual o superior al 65%: 10.103,80 euros a l'any
 • Titulars d'entre 60 i 64 anys: 9.452,80 euros a l'any
 • Menors de 60 anys sense càrregues: 7.655,20 euros a l'any

Orfandat:

 • Per beneficiari: 3.089,80 euros a l'any
 • Per a menors de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 65%: 6.076 euros a l'any
 • Per a casos d'orfandat absoluta: 9.457 euros a l'any per a un sol beneficiari (15.941,80 €/any a repartir entre els beneficiaris si són varis)

A favor de familiars:

 • Per beneficiari: 3.089,80 euros a l'any
 • Si no existeix vidu ni orfe:

       - Un sol beneficiari amb 65 anys o més: 7.463,40 euros a l'any
       - Un sol beneficiari menor de 65 anys: 7.033,60 euros a l'any
       - Diversos beneficiaris: El mínim assignat a cadascun s'incrementarà en l'import que resulti de prorratejar 4.565,40 euros a l'any entre el nombre de beneficiaris

D'altra banda, durant el 2022 l'import màxim per a les pensions contributives es situarà en 39.474 euros anuals, abonats en 14 pagues.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top