ADI, el mostrador virtual de la Agència Tributària per millorar l’atenció a contribuents i empreses

L’Agència Tributària posa en marxa l’ADI, el mostrador virtual per millorar l’atenció a contribuents i empreses. L’objectiu és millorar el servei, però també es tracta d’optimitzar recursos per a que cada cop siguin menys els que necessiten anar presencialment a les diferents delegacions aprofitant la tecnologia actual. Així, s’obren noves vies de comunicació com: assistents virtuals, xats, telèfons o videotrucades amb personal especialitzat en diferents temes, dedicat exclusivament a aquest servei. A més, el seu horari s’amplia: de las 09:00 a les 19:00h.

Actualment hi ha seus a Valencia i Madrid, que ja estan en marxa, a les que s’afegiran Galicia i Andalusia. Cadascuna d’elles estarà especialitzada en un àrea concreta i donaran servei a tot el territori nacional. 

El tipus d’ajut es divideix en dos parts: 
- La informació, si el contribuent només necessita consultar com tributa una operació, quin tràmit ha de realitzar en un determinat supòsit, etc. 
- L'assistència per presentar una declaració, o per respondre a un procediment indicat per l’Agència. En aquest cas, els serveis disponibles són la presentació de declaracions censals, trimestrals d’IVA per arrendadors i per autònoms i pimes que inicien la seva activitat, i trimestrals de contribuents amb mòduls i declaracions simplificades d’importació i devolucions de gasoil agrícola i professional. Al llarg d’aquest any s’ampliarà l’assistència a altres serveis. 

Finalment, també es posa en marca el “Informa+”, que consisteix en la sol·licitud, per part del contribuent, d’una resposta per escrit a una consulta, de manera que pugui tenir la certesa jurídica sobre el tractament d’una determinada operació econòmica. Això és molt útil per a que no quedin dubtes i millorar la seguretat jurídica dels administrats. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top