Adaptació del conveni d’empresa al sectorial

La Reforma Laboral ha introduït la prevalença del conveni sectorial respecte al conveni d’empresa. 

L’aplicació del conveni sectorial ha de suposar una modificació del conveni d’empresa que resultarà d’aplicació una vegada perdin la seva vigència expressa i, com a màxim, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor del Reial Decret, que es compleix el proper 31 de desembre del 2022. 

 

Quant temps tenen les empreses per adaptar el conveni d’empresa?
Disposen d’un màxim de sis mesos per tal d’adaptar el seu conveni d’empresa al conveni sectorial i estatal i autonòmic o d’àmbit inferior en aquesta matèria que pugui ser d’aplicació. 

 

Si els treballadors tenien algun avantatge en el seu conveni d’empresa respecte al sectorial, el perden?
No, ja que la compensació, absorció o desaparició de drets o condicions econòmiques més beneficioses de les quals ja gaudissin els treballadors ha de ser respectada. 

Per tant, si hi ha discrepàncies, l’empresa i els representants dels treballadors hauran d’establir un nou conveni on s’esculli la millor condició de qualsevol dels convenis. 

 

I si el conveni col·lectiu ha expirat?
Posem, per exemple, que el conveni col·lectiu va expirar el 2022 i el d’empresa ho farà el 2023. L’empresa haurà de tenir en compte l’ultraactivitat i, per tant, romandrà d’aplicació el conveni col·lectiu mentre no s’arribi a un nou acord. Quan es publiqui el nou conveni sectorial s’haurà de revisar i actualitzar el conveni d’empresa. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top