Com hem d’actuar en una situació de crisi del negoci?
Quines obligacions tenen els administradors de les societats, els empresaris i els professionals?

La Covid-19 ha suposat un obstacle addicional a la viabilitat de moltes empreses.
 
A fi de vetllar perquè puguin continuar, i tenint també en consideració aquelles societats que, després d'haver passat per un concurs de creditors, es troben complint amb un acord o negociant amb els seus creditors, s'han adoptat determinades mesures en l'àmbit concursal encaminades a pal·liar i reduir els efectes econòmics provocats pel coronavirus, que considerem que poden ser interessants.

En aquest webinar t'exposarem aquestes mesures i aquelles novetats que cal tenir en compte.

La ponència anirà a càrrec de Mònica Batalla i Simón Fernández, advocats de TAX Legal.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}