Què cal fer quan l’inspector d’Hisenda es persona a l’empresa?
Quina documentació cal presentar?
Quins són els drets i deures de l’empresari?
Com és el nou mètode de les inspeccions online?

 
Entre les àmplies i extenses facultats que ostenta la Inspecció dels tributs en l’exercici de les seves actuacions de comprovació i investigació, mereix especial atenció la relacionada amb l’entrada i reconeixement al domicili de l’obligat tributari amb l’objectiu d’investigar les obligacions tributàries així com comprovar la veracitat i exactitud de les declaracions presentades.
 
Des de TAX Economistes i Advocats t’explicarem quins són els drets i deures quan un inspector d’Hisenda es persona al domicili fiscal de la teva empresa, com has d’actuar i quina documentació cal facilitar i quina no. Parlarem també de les novetats que comporta el fet de poder realitzar inspeccions online i resoldrem tots els dubtes que se’t poden plantejar en aquesta situació.

La ponència anirà a càrrec de Rafael Herrando, Llicenciat en Economia i Inspector d'Hisenda, i Estefania García, economista del departament fiscal
de TAX Barcelona

Inscriu-te aquí

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}