El contingut dels estatuts socials no pot cobrir totes les necessitats que poden sorgir en una empresa. Els PACTES DE SOCIS són els instruments adequats per tal de regular detalladament les relacions internes entre els socis o entre aquests i la societat en aquells aspectes als quals la Llei i els Estatuts no poden arribar. 

En aquest webinar, realitzat per Rafael Llorens-advocat i Soci Director de TAX Legal- i Javier López -advocat mercantilista del departament Legal de TAX Barcelona- tracten aquest punts i donen resposta als principals dubtes sorgits arrel de la Covid-19. 

Més informació a TAX Economistes i Advocats. 

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}