El passat 6 de març es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat l’Ordre ESS/204/208, per la qual es regula el sistema de tramesa electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social, que ja s’utilitza des de fa temps al Règim General de la Seguretat Social. 

Amb l’entrada en vigor d’aquest Ordre s’estén de manera obligatòria l’enviament de comunicacions a la Seguretat Social, via sistema RED (telemàtic), als treballadors per compte propi o autònoms.  

¿Quin és el termini d’incorporació?
Els treballadors per compte propi o autònoms s’han d’incorporar al sistema RED en el termini màxim de sis mesos

Quines implicacions comporta?
Les comunicacions, variacions de dades de l’autònom i les notificacions que des de la Tresoreria de la Seguretat Social hagi de rebre l’autònom, han de ser de manera telemàtica obligatòriament. 

Què cal tenir en compte?
La notificació es posarà a disposició de l’interessat durant un termini màxim de 10 dies. Transcorregut aquest termini sense haver accedit a la notificació, aquesta es donarà per efectuada. 
La TGSS enviarà un correu electrònic avisant que posa una notificació telemàtica a la SEDESS a la direcció que el treballador autònom hagi facilitat. La pot comunicar a través del Servei de Comunicació de telèfon i correu electrònic de la SEDESS.  

Com es pot gestionar?
L’autònom pot realitzar les gestions directament.
És necessari disposar de certificat electrònic, DNI electrònic o sistema cl@ve i dirigir-se a http://run.gob.es/vthuwc per tal de revisar tota la informació al respecte. 

 A més, hi ha dues gestions bàsiques que cal fer: 

  • https://sede.seg-social.gob.es / CIUTADANS / AFILIACIÓ I INSCRIPCIÓ / CANVI DE TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC i indicar les dades correctes perquè la TGSS es comuniqui correctament. 
  • https://sede.seg-social.gob.es / NOTIFICACIONS TELEMÀTIQUES / SERVEI DE SUBSCRIPCIÓ VOLUNTÀRIA i donar-se d’alta

L’autònom pot nomenar autoritzat a l’assessoria
Una vegada rebuda una notificació per part de la Tresoreria de la Seguretat Social, l’Assessoria s’obliga a trametre’n una còpia al client en el termini màxim de 48 hores des de la recepció. 

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?