El 31 de març del 2020 finalitza el termini per presentar el Model 720 corresponent a l’exercici 2019. 

 

Qui està obligat a presentar-lo?
Contribuents residents fiscals a Espanya titulars de béns i drets a l’estranger que superin els 50.000€ en alguna de les categories: 

  • Comptes en entitats de crèdit
  • Valors, fons, assegurances i rendes
  • Béns immobles i drets sobre béns immobles

 

I si he presentat el Model 720 en un exercici anterior?
Els saldos conjunts de les categories informades han incrementat en més de 20.000€?
Has perdut la titularitat d’algun dels béns o drets declarats anteriorment?

Estàs obligat a presentar l’exercici 2019.

 

Em poden sancionar?

  • Incompliment de l’obligació d’informar: 10.000€
    • +5.000€ per cada dada incorrecte o sense comunicar
  • Presentació fora de termini: 1.500€
    • +100€ per cada dada o conjunt de dades

 

Recorda: la transmissió de la declaració s’ha de realitzar obligatòriament per mitjans telemàtics

 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}