El pròxim 30 de setembre finalitza el termini per a sol·licitar la devolució de l'IVA que empresaris o professionals establerts en territori espanyol hagin suportat durant el 2018 a un altre país de la Unió Europea.


Model 360 – Abans del 30 de setembre de 2019

Empresaris o professionals establerts a Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Presentaran la sol·licitud de devolució de les quotes suportades: Península o Illes Balears. 


Quin és el termini de presentació del Model 360? 
Inici: l'endemà al final de cada trimestre anual o any natural
Finalització: 30 de setembre següent a l'any natural en el qual s'hagin suportat les quotes.


Com presentar-ho?
-    Per via telemàtica
-    A través d'un tercer autoritzat a rebre notificacions telemàtiques del contribuent


Quin ha de ser l'import total de la devolució demanada?
Sol·licitud trimestral: NO inferior a 400€
Sol·licitud any natural: No inferior a 50€


Per a més informació, contacta'ns.
Tax Economistes i Advocats.

 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}