El 21 de febrer es va publicar al BOE la nova normativa espanyola, que segueix la norma europea coneguda Directiva Whistleblowing, de lluita contra la corrupció, la discriminació i el frau.

 

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}