A l'espera que es publiqui en el BOE, l'últim esborrany del qual disposem indica que només podran desplaçar-se fins als seus centres de treball el personal de sectors considerats com a essencials, que són:
 

  • SANITAT. Els empleats dels centres sanitaris i centres d'atenció a persones majors, en situació de dependència i discapacitats, seran considerats essencials.

  • PREMSA. Persones que prestin serveis en mitjans de comunicació de titularitat pública i privada, així com els que treballen en la seva impressió o distribució.

  • BANCA. Empleats de serveis financers, inclosos els d'assegurances.

  • VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.

  • PRESTACIONS PÚBLIQUES. Els que prestin serveis en activitats essencials per a la gestió de les prestacions públiques, subsidis i ajudes legal i reglamentàriament establertes.

  • ASSESSORAMENT EMPRESARIAL. Empleats que prestin serveis en gestories, assessories, despatxos professionals, serveis aliens i propis de prevenció de riscos i, en general, aquelles dedicades a l'activitat d'assessorament empresarial i sociolaboral.

  • NETEJA. Només les que operin en una empresa de servei essencial.

 

Aquells empleats que ja es trobin prestant serveis a distància, excepte pacte en contra, seguiran teletreballant.
 

 

 

Vols veure el llistat d'activitats que es consideren essencials per a veure si la teva està inclosa? Fes clic aquí i consulta les dos últimes pàgines.

 

Si ets client de TAX i no saps en quin CNAE estàs, posa't en contacte amb el teu assessor.> I RECORDA: actualment l'estat d'alarma és fins dissabte 11 d'abril de 2020.

 

TAX Economistes i Advocats. 

 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}