Les monedes virtuals o criptomonedes tenen la consideració, a efectes fiscals, de béns immaterials que, tot i no ser monedes de curs legal, poden ser intercanviades per altres béns si els accepta el destinatari de l’intercanvi. Poden adquirir-se o transmetre’s generalment a canvi de moneda de curs legal. 

 

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}