El Reial decret-llei 6/2019 d’1 de març del 2019 modifica l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors, establint la igualtat de remuneració per raó de sexe. 
Et recordem que el Registre Salarial s’ha de fer cada principi d’any amb les dades de l’exercici anterior, és a dir, que ara és el moment de fer-lo amb les dades del 2021.

 

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}