Durant les últimes setmanes les empreses s’han hagut de reinventar per tal de poder seguir amb la seva activitat, i en molts casos, l’única alternativa que els queda per tal de vendre els productes i oferir els seus serveis és fer-ho via online. 

La normativa sobre comerç electrònic i protecció de dades exigeix que en la venda online es faciliti a l’usuari determinada informació sobre el prestador del servei, i així mateix, s’ofereixin garanties en la contractació. 

 

A quina informació i garanties ens referim?

  • L’”Avís legal”, on constin les dades identificatives del prestador del servei: raó social, direcció, NIF, dades de contacte (correu electrònic, telèfon), dades registrals i dades de col·legiació, si és el cas. 
  • La “Política de Privacitat”, que reculli la política de protecció de dades. S’indica el responsable del tractament de les dades, la finalitat, la legitimació amb la qual es tracten aquestes dades, cessions o transferències, termini, drets de l’usuari i l’existència de decisions automatitzades. 
  • La “Política de Cookies”: si el web utilitza cookies s’ha de fer constar, així com la possibilitat d’acceptar-les o rebutjar-les. 
  • Les “Condicions de venda”: informació relativa a la compra, als preus, la forma de pagament, terminis i despeses d’enviament, ofertes, garanties i dret de desistiment. 

 

A causa del Covid-19, ha canviat la regulació del comerç online?
La normativa aprovada pel govern fins a la data permet el comerç electrònic, però s’afegeixen les següents obligacions, que s’han de complir pel prestador del servei: 

  • Oferir informació a l’usuari sobre disponibilitat de productes, restriccions en terminis i horaris d’entrega i forma de realitzar l’entrega: al domicili, a la porta, sense contacte directe. 
  • Indicar com afecta la situació d’estat d’alarma decretat pel Govern en les condicions de venda: termini de devolució, forma de devolució. 
  • Atenir-se a la guia de recomanacions pel desenvolupament de l’activitat comercial a distància, aprovat pel Govern (Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme). 

En qualsevol cas, hem de tenir en compte que qualsevol tipus de tractament de dades personals que es realitzi tant per persona física com per persona jurídica, ja sigui a raó de la venda online o derivat de la seva activitat professional o empresarial habitual, exigeix el compliment i l’adaptació de mesures en matèria de protecció de dades; en conclusió, recomanem revisar el compliment de la normativa en relació a qualsevol tractament de dades personals, especialment des del 2018 en endavant, degut a les modificacions produïdes a la regulació sobre aquesta matèria, tant a nivell europeu com estatal. 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}