Ara més que mai serà necessari que les empreses i els particulars s’assessorin molt bé amb un advocat per negociar les clàusules dels contractes defensant els seus interessos i mirant d’evitar repercussions no desitjades.

 

A dia d’avui tothom està sentint parlar de la força major o de la clàusula rebus sic standibus per intentar negociar una exoneració de responsabilitat i intentar suspendre, modificar o resoldre un contracte. Però a partir d’ara, com ja falta el requisit d’imprevisibilitat -tothom ja és conscient dels terribles efectes del coronavirus i el seu impacte en les relacions econòmiques- ningú pot al·legar causa de força major en els nous contractes que es signin. Per tant és imprescindible negociar bé les clàusules dels contractes i preveure els diferents supòsits que ens podem trobar:

 

Com resolem si els governs adopten determinades mesures de contenció?

Si s’endureixen les mesures de seguretat en el treball?

Si la pandèmia s’estén a zones geogràfiques que ara no estan sensiblement afectades?

 

Caldrà ser molt previsor negociant els nous contractes i regular què succeirà en aquests supòsits i qui assumeix la responsabilitat de les conseqüències que se’n derivin. Caldrà preveure clàusules resolutòries, suspensives, ampliació de terminis, obrir la possibilitat a renegociar les condicions, ...

 

El nostre consell: no signi cap contracte sense una reflexió i revisió amb el seu advocat. Aquesta és una premissa sempre vàlida, però ara més que mai.

 

Més informació a TAX Legal
 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}