Després de mesos d’espera, tal i com va passar amb les conegudes “clàusules sol”, la qüestió de les hipoteques referenciades a l’índex IRPH ha estat resolta pels Tribunals Europeus. 

La resposta que ha donat Europa ha estat molt més suau del que s’esperava, doncs finalment ha resolt que l’índex IRPH  no és nul, i que per tant, segueix essent plenament aplicable a aquelles hipoteques on els clients havien escollit aquest índex de referència per al càlcul dels interessos del préstec. Aquest índex de referència va ser àmpliament comercialitzat per les antigues caixes d’estalvi, que el recomanaven com un índex més estable que l’Euribor, protegit per les pujades (i també baixades ) dels tipus d’interès variables. 

Per tant, les altes expectatives que hi havia sobre el pronunciament dels tribunals europeus  contra la banca s’han complert a mitges, en avalar l’índex IRPH. Ara bé, el que sí que ha fet el Tribunal Europeu és deixar la porta oberta a què les clàusules hipotecaries referenciades a l’IRPH siguin examinades des de la perspectiva de l’abusivitat i manca de transparència. 

Així doncs, seran els tribunals espanyols els qui, cas per cas, hauran d’examinar les clàusules de l’escriptura a on es regula l’índex aplicable, i verificar si la clàusula és nul·la per haver estat comercialitzada sense haver facilitat al consumidor la informació necessària i una comparativa amb diferents índex per escollir el tipus aplicable a la seva hipoteca, i entre d’altres, haver informat als clients, de manera clara i comprensible, que l’IRPH era un índex  el valor del qual es calculava tenint en compte els tipus d’interès que les pròpies entitats bancaries informaven al Banc d’Espanya, i que existien altres índex aplicables a la seva hipoteca, com l’EURIBOR, mes variable que l’IRPH però que en cas de baixada els podia resultar més avantatjós. 

Per tant, com va passar amb les clàusules sol, es preveu una allau de reclamacions als tribunals espanyols per plantejar la nul·litat d’aquestes clàusules per abusives. Ara bé, recomanem prudència, ja que entenem que passarà un temps fins que aquests casos puguin arribar al Tribunal Suprem i aquest fixi el criteri definitiu que es tindrà en compte en un dels punts més crítics que han quedat oberts arran de la sentència europea: que en cas que es declari la nul·litat de la clàusula, quin serà l’índex pel qual el jutge nacional substituirà l’IRPH, si l’EURIBOR o bé altres índex que podien ser aplicables, com l’IRPH entitats, de valor similar a l’IRPH caixes.

En conclusió, mentre el Tribunal Suprem no es pronunciï sobre aquest índex substitut en cas que la clàusula de l’IRPH fos abusiva, recomanem iniciar reclamacions extrajudicials contra les entitats bancaries, a fi de tenir el més avançada possible la reclamació per quan es dicti la sentencia del suprem que fixarà el criteri que s’aplicarà a tots els casos espanyols. 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}