Un bon servei d’adequació a la normativa de protecció de dades requereix un estudi individual, en el qual s’identifiquin els tipus de tractament que realitza, els sistemes informàtics i els sistemes de gestió documental, entre d’altres. 

El denominat “COST ZERO” consisteix en una proposta per la prestació del servei d’adequació a la protecció de dades a un preu molt baix o gratis, la qual pot comportar un frau.

 

COM DETERMINEM QUE ES POT TRACTAR D’UNA PRÀCTICA FRAUDULENTA I ELS RISCOS?

1.- Compliment de forma, però no de fons.

 El compliment del RGPD i la LOPDGDD consisteix en revisar, dissenyar i aplicar els principis de protecció de dades a les circumstàncies especifiques de cada empresa. L’entrega d’uns formularis ja complimentats, sense tenir en compte la realitat de la seva empresa pot comportar que no compleixi amb la normativa i constituir una infracció amb la possibilitat de que l’AEPD l’imposi una sanció.

 

2.- Serveis no necessaris, pràctiques agressives i competència deslleial.

Oferiment d’uns serveis innecessaris, com la obligació de realitzar uns cursos de formació o disposar d’un Delegat de Protecció de Dades. 

 

3.- Utilització de fons destinats a programes de formació.

La contractació del servei d’adequació a la normativa de protecció de dades a cost zero,  finançat a càrrec de fons públics a través de bonificacions en les quotes a la SS per a la formació professional, pot derivar en infraccions que es sancionaran per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb sancions de 626€ a 187.515€.

 

4.- Infracció tributària.

Les accions formatives dirigides als treballadors estan exemptes de tributació d’IVA. No obstant, el tipus que correspon a un servei d’adequació a una determinada normativa seria del 21%. Si es realitza el servei d’adequació a la normativa a cost zero finançat per fons públics com a formació donaria lloc a una infracció tributària consistent en una sanció de més del 50% sobre la quantia no ingressada.

Abans de contractar aquest servei, truqui’ns i sol·liciti informació sobre les seves obligacions i quina és la forma més segura per a la seva empresa per complir.  

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}