Avui dimecres 12 de maig, el BOE publica el RD que regula els denominats Riders. Es coneix com a riders els treballadors que presten serveis retribuïts de repartiment a través d’empreses que gestionen aquesta labor mitjançant una plataforma digital com pot ser Deliveroo, Glovo, Stuart, etc.).

Aquesta norma aprovada s’alinea amb la sentència que va dictar el Suprem el setembre del 2020 on establia que els repartidors són treballadors per compte aliè i no falsos autònoms amb contracte mercantil. Per això, les empreses hauran de donar d’alta els treballadors a la Seguretat Social o recórrer a subcontractes que hagin fet el mateix, alliberant els repartidors d’haver d’abonar la quota d’autònoms. Per tant, aquests treballadors deixaran de ser autònoms com fins ara per passar a estar contractats per l’empresa.  

La norma obliga també a totes les empreses que treballin amb algoritmes a cedir als sindicats la informació que relacionen a aquests amb les condicions de feina. Per tant, la representació legal dels treballadors haurà de ser informada per l’empresa de “les normes dels algoritmes i els sistemes d’intel·ligència artificial que poden incidir en les condicions laborals per les quals es regeixen les plataformes, incloent-hi l’accés i manteniment de la feina i l’elaboració de perfils”. L’objectiu d’aquest apartat és evitar biaixos o penalitzacions.

En concret, el decret recull una nova lletra d) a l’apartat 4 de l’article 64 de l’Estatut dels Treballadors. Aquest té la següent redacció: “Ser informat per l’empresa dels paràmetres, normes i instruccions en els quals es basen els algoritmes o sistemes d’intel·ligència artificial que afecten a la presa de decisions que poden incidir en les condicions de feina, l’accés i manteniment de la feina, inclosa l’elaboració de perfils”.

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}