El passat 6 de juny del 2017, el Banc Central Europeu va comunicar la inviabilitat del Banc Popular Espanyol.

Com a conseqüència d’això, es van produir dos escenaris: la seva venda al Banc Santander per l’import d’1 euro i, el que aquí interessa més, la fuga de tot el capital invertit de més de 300.000 accionistes.

 

Quins van ser els antecedents?

Ha quedat acreditat que:

  • El maig del 2016, el Banc Popular no va tenir més opció que acudir a una ampliació de capital per la suma de 2.500.000 euros.
  • Tot i efectuar-se aquesta operació, el juliol del 2016 el valor de l’acció es va reduir al mínim històric (0,317 euros).
  • L’abril del 2017, el Banc Popular va publicar desajustaments i incorreccions als comptes anuals de l’any 2016.

En altres paraules, la que fins ara havia estat l’entitat bancària “exemplar” del país, que aparentava trobar-se completament sanejada i comptar amb gran liquiditat, ha resultat ser una entitat que ha enganyat de manera fraudulenta i  dolosa tots els seus accionistes minoritaris, mitjançant la confecció d’informes comptables falsos, l’única finalitat dels quals era crear una aparença de solvència en els seus accionistes que no es corresponia amb la realitat.

 

L’accionista pot recuperar el capital perdut?

L’única alternativa per a això és acudir a la via judicial, mitjançant la interposició de la corresponent acció legal. Des de TAX LEGAL s’aconsella, en defensa dels interessos dels afectats, iniciar accions individuals en l’àmbit civil, en ser la jurisdicció més ràpida per a recuperar la inversió.

S’adverteix tots els accionistes perjudicats que els abonaments de fidelització que ofereix el Banc Santander són considerats un producte complex, que pot comportar risc per als estalvis dels afectats.

 

Quins afectats poden reclamar?

Si éreu accionista del Banc Popular i vau comprar les accions en l’ampliació de capital del mes de maig del 2016, podeu reclamar amb grans garanties d’èxit.

Idèntiques possibilitats existeixen per a aquells subscriptors d’accions que ho van fer després de l’ampliació de capital.

No obstant això, no aconsellem, de moment, que iniciïn la reclamació aquells accionistes que van subscriure les accions abans de l’ampliació del maig del 2016.

 

Què s’aconsegueix amb la reclamació?

Mitjançant l’exercici de l’acció de nul·litat de la compra de les accions per existir vici en el consentiment, podreu aconseguir recuperar tots els diners invertits en les accions més els interessos legals.

Per tant, si sou accionista afectat per la pèrdua sobrevinguda de les vostres accions del Banc Popular i les vau adquirir en l’ampliació de capital de l’any 2016 o amb posterioritat, no dubteu a comptar amb el suport dels advocats de TAX LEGAL, que us assessoraran i iniciaran les accions legals que siguin pertinents, amb l’únic propòsit de recuperar la totalitat dels diners perduts. No assumiu un error que no és vostre.

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?