La Direcció General dels Registres i del Notari ha resolt recentment que és vàlida i es pot inscriure al Registre Mercantil, una clàusula estatutària que reguli un dret d’adquisició preferent en cas que s’iniciï un procediment judicial o administratiu d’execució. 

A més, és admissible establir que el preu de la transmissió sigui el valor comptable que resulti de l’últim balanç aprovat, sempre que aquest acord de modificació d’Estatuts s’adopti en Junta general universal i per unanimitat. 

L’admissió d’aquesta clàusula suposa, doncs, un nou mecanisme al servei dels socis, que permet no només tancar més la societat, i evitar l’entrada forçosa de tercers, sinó que, a més, permet adquirir les participacions embargades pel seu valor comptable. D’aquesta manera, els socis no es veuran obligats a subrogar-se en les condicions de l’adjudicatari de la subhasta, que podrien ser més costoses. 

Aquesta previsió estatutària es pot establir tant en el moment de constituir-se la societat com en un moment posterior mitjançant l’acord de modificació dels Estatuts socials. 
 

Si vols conèixer més detalls sobre aquesta nou mecanisme, no dubtis a contactar-nos.
Tax Economistes i Advocats.

 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}