El Congrés dels Diputats no ha convalidat el Reial Decret-Llei 21/2018, de 14 de desembre, de Mesures Urgents en matèria d’habitatge i de lloguer, fet que provoca el cessament dels efectes d’aquesta reforma i conseqüentment, tornar a aplicar la normativa vigent d’arrendaments abans del 19 de desembre de 2018, data en què va entrar en vigor el Reial Decret no convalidat. 

No obstant, aquesta no convalidació de la normativa no anul·la els efectes produïts durant el temps de vigència d’aquest, és a dir, del 19 de desembre de 2018 al 22 de gener de 2019, per tant, els contractes de lloguer que s’hagin signat dins d’aquestes dates seran vàlids i se’ls hi aplicarà la legislació vigent durant aquests dies. 

Ara bé, els contractes que es signin a partir del 23 de gener de 2019 se’ls hi aplicarà la normativa vigent abans del 19 de desembre de 2018 i els aspectes principals d’aquest canvi en el lloguer un cop no convalidat el RD-Llei són:

1.    La durada del contracte tornarà a ser mínim de 3 anys, en comptes de 5 ó 7.
2.    La pròrroga tàcita tornarà a ser d’1 any, en comptes de 3.
3.    Els arrendadors podran sol·licitar les garanties addicionals que estimin oportunes, amb aquesta última reforma s’havia fixat en 2 mensualitats de renda.
4.    Les despeses de gestió i formalització del contracte les podrà pagar l’arrendatari o l’arrendador. En el Reial Decret-Llei s’estipulava que en cas de ser persona jurídica les havia d’assumir l’arrendador.
5.    Pel que fa als canvis en la normativa com l’IBI i l’ITPAJD deixaran d’estar en vigor i s’aplicarà la redacció anterior, per tant, s’haurà de pagar l’ITPAJD en la subscripció de contractes de lloguer d’habitatge per a ús estable i permanent. 

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}