La primera qüestió és: Què passa amb les clàusules informatives utilitzades fins ara?
El Reglament General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD) no contradiu l’obligació d’informar establerta a la LOPD, que fins ara establia les següents obligacions:

 • L’existència del fitxer o tractament, la finalitat i els destinataris.
 • El caràcter obligatori o no de la resposta, així com les conseqüències.
 • La possibilitat d’exercitar els drets ARCO.
 • La identitat i dades de contacte del responsable del tractament.

Sinó que afegeix requisits addicionals que actualment no són requerits per la Llei Orgànica de Protecció de Dades (en endavant, LOPD), com són els següents:

 • Les dades de contacte del delegat de Protecció de Dades, si escau.
 • La base jurídica o legitimació per al tractament.
 • El termini o criteris de conservació de la informació.
 • L’existència de decisions automatitzades o elaboració de perfils.
 • La previsió de transferències a tercers països.
 • El dret a presentar una reclamació davant les autoritats de control.
 • I en cas que les dades no s’obtinguin del propi interessat:
  • L’origen de les dades.
  • Les categories de les dades.

És per això que, durant aquest període transitori entre la publicació del RGPD, el maig del 2016 i la seva aplicació, a partir del 25 de maig del 2018, és necessari que els responsables del tractament revisin i adaptin les clàusules informatives utilitzades fins ara incorporant els nous requisits conforme el RGPD.

Com a conseqüència, ens plantegem una segona qüestió: És necessari tornar a informar els interessats que ja ho estaven? Els hem de facilitar la informació addicional contemplada al RGPD i per tal que això no ens suposi un esforç excessiu o un cost elevat, podem utilitzar la nostra pàgina web o aprofitar els canals de comunicació regulars que utilitzem amb els nostres clients.

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?