Arran de la sentència del Tribunal Suprem de 23 de desembre del 2015, cada vegada són més els jutjats que no només fallen a favor de la declaració de la nul·litat de les clàusules sòl, sinó que també condemnen les entitats bancàries a tornar als perjudicats les despeses de les hipoteques, és a dir, de gestoria, notarials, Registre de la Propietat i impost sobre actes jurídics documentats.

Els jutjats consideren abusives, a més de les clàusules sòl i IRPH, totes aquelles altres clàusules inserides a les escriptures hipotecàries que fan referència a les despeses de “compte exclusiu” del client.

Tenen caràcter “abusiu” perquè ni són susceptibles de ser negociades per la part prestatària, qui, davant la necessitat de dotar-se d’una font de finançament, no té més remei que claudicar davant les condicions imposades per l’entitat bancària, ni són despeses que hagin de ser assumides pel client, almenys no de manera íntegra, contravenint les normes legals.

El nostre Alt Tribunal manifesta que “resulta cridanera l’extensió de la clàusula que pretén atribuir al consumidor totes les despeses derivades del contracte, suplint i contravenint normes legals”, “quan no es pot perdre de vista que la garantia s’adopta en benefici del prestamista –el banc-.” En altres paraules, ve a dir que el subjecte passiu obligat a l’impost sobre actes jurídics documentats no és el client, sinó el banc.

No obstant això, els perjudicats hauran d’acudir a la via judicial per tal de recuperar els diners pagats de més per formalitzar la hipoteca.

Per tant, si creieu que podeu estar afectat per haver assumit, sense necessitat, les despeses de gestoria, notaria, registre i impostos de la vostra hipoteca, no dubteu a contactar amb nosaltres per assessorar-vos i reclamar judicialment els diners pagats indegudament al banc.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?