La Secció Segona de la sala contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat el recurs presentat per diverses entitats i ha deixat sense efecte la resolució que suspenia l'obertura de cinemes i espais esportius i gimnasos a causa del coronavirus, condicionada al fet que aquesta es realitzi complint les mesures sanitàries.

El tribunal ha acceptat la mesura cautelar sol·licitada pel Gremi de Cinemes de Catalunya contra la resolució del passat 17 de juliol de les conselleries de Salut i Interior. L'obertura d'aquests establecientos s'haurà de fer de d'acord amb el protocol sanitari per a l'obertura d'espais d'exhibició cinematogràfica i en el pla de represa del sector cultural. 

Els magistrats també han acordat la suspensió sol·licitada per  la Unió de Federació Esportives de Catalunya de la resolució de la Generalitat sobre el tancament dels equipaments i instal·lacions esportives, sempre que aquesta reobertura compleixin els requisits sanitaris. El mateix ha decidit sobre els gimnasos. L'entitat que ha presentat el recurs va adduir que  el tancament de les instal·lacions i equipaments esportius "provoca als operadors uns danys econòmics que, en molts casos, pot portar al tancament definitiu i a la pèrdua de llocs de treball", alhora que també es causa perjudicis als usuaris, als quals li priva "de la pràctica esportiva i dels beneficis físics i emocionals que es deriven". Els motius pels quals accepten la suspensió són similars als dels cinemes.

En canvi, rebutja, ara com ara, la petició de la Federació Catalana de locals d'Oci nocturn que es deixés obrir a les discoteques i es concedeix un termini a l'Administració autonòmica perquè formuli al·legacions.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}