Legal

Riscos de contractar serveis d'adequació a la protecció de dades a "cost zero"

Dimecres, 18 de Desembre del 2019

Un bon servei d’adequació a la normativa de protecció de dades requereix un estudi individual

Llegir més

L'acomiadament objectiu per faltes d'assistència justificades i la sentència del Tribunal Constitucional (16 octubre 2019)

Dilluns, 16 de Desembre del 2019

El TC ha determinat la constitucionalitat de la figura de l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència justificades

Llegir més

Plusvàlua municipal: sentència recent

Dijous, 28 de Novembre del 2019

El Tribunal Constitucional considera que hi hauria un excés de tributació si la quota a pagar supera la riquesa efectivament generada

Llegir més

Nou mecanisme per adquirir pel seu valor comptable les participacions socials embargades a un soci

Divendres, 27 de Setembre del 2019

És vàlida i es pot inscriure al Registre Mercantil, una clàusula estatutària que reguli un dret d’adquisició preferent en cas d'un procediment judicial o administratiu d’execució

Llegir més

Els crèdits públics estan afectes al pla de pagaments i a la posterior exoneració del passiu

Dimecres, 17 de Juliol del 2019

El Tribunal Suprem dicta Sentència (02/07/2019) i conclou que els crèdits públics sí que estan afectes al pla de pagaments i a l'exoneració del passiu

Llegir més

Nova directiva europea sobre reestructuració preventiva, insolvència i segona oportunitat

Dimarts, 16 de Juliol del 2019

El dia 26 de juny del 2019, s’ha publicat la tan esperada Directiva europea sobre reestructuració, insolvència i exoneració de passius insatisfets

Llegir més

Nou criteri de tributació en les dissolucions de condomini

Dimarts, 11 de Juny del 2019

L’origen del nou criteri el marca la Sentència del Tribunal Suprem nº 1484, de 9 d’octubre de 2018, que resol un recurs de cassació per fixar doctrina

Llegir més

Principals novetats de la llei de contractes de crèdit immobiliari

Dimarts, 28 de Maig del 2019

Quin és l’objecte de la llei? Regular la concessió de préstecs hipotecaris en què el prestamista sigui professional i el prestatari sigui persona física

Llegir més

Consells a tenir en compte en la junta d'aprovació de comptes si preveiem problemes amb un soci

Dimecres, 15 de Maig del 2019

Tens l’absoluta certesa que tots els socis signaran l’acta de la Junta? Saps quins documents has de facilitar quan un soci et demani informació?

Llegir més

Tens protegit el teu secret empresarial?

Dimecres, 24 de Abril del 2019

El passat 13 de març va entrar en vigor la nova Llei de Secrets Empresarials (LSE), la primera llei específica en regular els secrets empresarials

Llegir més

La responsabilitat penal empresarial

Dilluns, 8 de Abril del 2019

La reforma del Codi Penal incorpora la responsabilitat penal de l’empresa i els seus administradors i directius per determinats delictes

Llegir més

Novetats dels contractes de lloguer que se signin a partir del 6 de març del 2019

Dimecres, 13 de Març del 2019

Els contractes de lloguer d’habitatges signats a partir del dia 6 de març, es regiran per una nova normativa

Llegir més

Compliance tributari: estratègia fiscal i política de control i gestió de riscos

Dijous, 28 de Febrer del 2019

El compliment normatiu o compliance té la finalitat de detectar i gestionar els riscos d'incompliment normatiu

Llegir més

No convalidada la nova llei dels contractes de lloguer

Divendres, 25 de Gener del 2019

El Congrés dels Diputats no ha convalidat el Reial Decret-Llei 21/2018, de 14 de desembre, de Mesures Urgents en matèria d’habitatge i de lloguer

Llegir més

Entrada en vigor de la modificació de la Llei de marques

Divendres, 18 de Gener del 2019

A continuació es detallen els canvis més importants que ha provocat l’entrada en vigor de la modificació parcial de la Llei de marques

Llegir més

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?