Legal

Nova llei dels contractes de lloguer en vigor a partir d'avui 19 de desembre del 2018

Dimecres, 19 de Desembre del 2018

¿Quins canvis suposa la nova llei que modifica l’actual Llei d’Arrendaments Urbans?

Llegir més

Saps quina documentació pots exigir al banc abans de contractar un préstec hipotecari?

Dimarts, 23 de Octubre del 2018

TAX Legal ofereix assessorament legal en compra i venda d'habitatges, negociació i verificació del compliment dels requisits legals en l'atorgament dels préstecs hipotecaris

Llegir més

Nova doctrina del Tribunal Suprem: el valor cadastral per coeficients

Dilluns, 16 de Juliol del 2018

Nova doctrina del Tribunal Suprem que estableix que no n’hi ha prou amb el fet que l’Administració multipliqui el valor cadastral per coeficients

Llegir més

Cas d'èxit del despatx: salvada la continuïtat de quatre societats declarades en concurs

Dijous, 31 de Maig del 2018

Sentència per la qual es van aprovar les quatre propostes de conveni confeccionades per l’equip concursal del departament legal de TAX Barcelona

Llegir més

Novetats referents al nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (GDPR)

Dimecres, 16 de Maig del 2018

Tota infracció serà investigada per part del regulador nacional, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), que recorda que no es prolongaran els terminis

Llegir més

Tres prevencions pel cas de crisi matrimonial o parella de fet

Dilluns, 9 de Abril del 2018

A Catalunya regeix el règim econòmic matrimonial supletori de separació de béns, però és habitual que els futurs cònjuges atorguin capítols matrimonials

Llegir més

Novetats del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (GDPR)

Divendres, 23 de Febrer del 2018

Tota infracció serà investigada per part del regulador nacional, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), que recorda que no es prolongaran els terminis

Llegir més

Cinc pinzellades innovadores sobre la compravenda immobiliària

Dimecres, 17 de Gener del 2018

La nova legislació catalana sobre la compravenda (Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, article 621.49), preveu que el comprador podrà desistir de l’operació i recuperar les arres, sense penalitzacions

Llegir més

Puc reclamar les accions del Banc Popular?

Dimecres, 13 de Setembre del 2017

El 6 de juny del 2017, el Banc Central Europeu va comunicar la inviabilitat del Banc Popular Espanyol

Llegir més

Exercici del dret de separació del soci en virtut de l'article 348 bis de la Llei de Societats de Capital

Dijous, 6 de Juliol del 2017

L’article 348 bis de la Llei de societats de capital estableix el dret, pels accionistes o socis de societats no cotitzades, a exigir la separació de la societat

Llegir més

L'obligació d'informar els interessats en el Reglament General de Protecció de Dades

Dimecres, 28 de Juny del 2017

Què passa amb les clàusules informatives utilitzades fins ara? El Reglament General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD) no contradiu l’obligació d’informar establerta a la LOPD

Llegir més

Impugnabilitat de les quotes de l'impost de plusvàlua municipal arran de la recent sentència del Tribunal Constitucional

Dimecres, 14 de Juny del 2017

El passat 11 de maig de 2017, el Tribunal Constitucional (TC) va declarar per unanimitat la inconstitucionalitat i nul·litat del articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals

Llegir més

Comentaris sobre la STS 265/2017 i l'acumulació en un any de la jornada laboral del jubilat parcial

Dimecres, 31 de Maig del 2017

És possible i d'acord amb la normativa, en una jubilació parcial, l'acumulació de la jornada de treball del jubilat parcial consistent en el 15% en un sol any?

Llegir més

Impugnabilitat de les quotes de l'impost de plusvàlua municipal arran de la recent sentència del Tribunal Constitucional

Dimarts, 7 de Març del 2017

La sentència del Tribunal Constitucional de 16 de febrer de 2017 ha obert la porta a què alguns contribuents que han pagat l’IIVTNU en reclamin la devolució

Llegir més

Socis minoritaris i repartiment de dividends

Divendres, 10 de Febrer del 2017

A partir del cinquè exercici el soci que hagués votat a favor de la distribució dels beneficis socials tindrà dret de separació

Llegir més

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?