La vaga general del 18 d’octubre està convocada per la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). La vaga general està convocada per motius laborals per a reclamar la derogació de la reforma laboral, un salari mínim de 1.200€ i/o la igualtat de gènere, entre d’altres qüestions. Ara bé, coincideix també, amb la recent publicació de la Sentència dictada pel Tribunal Suprem del procés d’aquest dilluns 14 d’octubre. 

 

Què cal tenir en compte respecte als treballadors de la teva empresa?


Amb l’objectiu que puguis actuar adequadament abans i durant la vaga, t’indiquem les principals condicions que cal respectar davant el dret que té tot treballador a realitzar una vaga:  

  • El treballador que decideixi sumar-se a la vaga, no ho ha de comunicar amb antelació a l’empresa.
  • Tot treballador que es vulgui adherir a la vaga està emparat per la Llei des del moment de la seva convocatòria i no es pot exercir cap pressió sobre ell perquè no la realitzi. 
  • Si el treballador exerceix el seu dret a vaga no s’extingeix la relació d’ocupació amb l’empresa ni pot donar lloc a cap tipus de sanció al treballador. 
  • Durant la vaga el treballador quedarà suspès temporalment del contracte de treball i no tindrà dret a salari. L’empresa el mantindrà en situació assimilada a l’alta, amb la no obligació de cotitzar a la Seguretat Social.  
  • L’empresari no pot substituir els treballadors que facin vaga per treballadors no vinculats a l’empresa.
  • Les empreses encarregades de la prestació de qualsevol tipus de servei considerat com essencial per a la comunitat han de garantir la prestació d’uns serveis mínims necessaris d’acord amb el que estableix la normativa vigent. L’aprovació d’aquestes mesures són competència exclusiva de l’autoritat Governamental. 
  • L’empresari pot tancar el centre de treball en cas de vaga quan existeixi un perill notori de violència per les persones o de greus danys materials, davant el risc d’ocupació il·legal del centre de treball o de qualsevol de les seves dependències o, per últim, que el volum de la inexistència o irregularitats en els centres de treball impedeixin el procés normal de producció. 

 

IMPORTANT
Cal tenir present que als treballadors que exerceixin el seu dret a vaga se’ls haurà de modificar la nòmina del mes d’octubre. Per aquest motiu, és important que quan tinguis clar quins treballadors exerciran el dret a vaga ens ho comuniquis per poder realitzar els tràmits pertinents i així poder entregar les nomines el més aviat possible. Per qualsevol dubte o aclariment, no dubtis a contactar-nos.

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}