És voluntat de TAX Economistes i Advocats informar-te d’aquelles novetats que afecten a la teva empresa. En aquest sentit et comuniquem que el Consell de Ministres que s’ha reunit avui dimarts ha aprovat una nova bateria de 30 mesures que actuen en quatre àmbits: recolzament als empleats, al sector empresarial, mesures fiscals i ajudes a activitats productives concretes (pendents de publicació al BOE)

Es prorroga l’estat d’alarma?
En principi sí, tot i que està pendent d’aprovació demà dimecres. La nova pròrroga serà fins el 10 de maig. 

Resum de les mesures que previsiblement es publicaran al BOE:

 • Teletreball. S’allarga dos mesos més la preferència de treballar des de casa per a totes aquelles persones que actualment ja ho estan fent. També s’allarga dos mesos més el dret dels treballadors amb deures de cura a menors o a familiars dependents, a adaptar o reduir la seva jornada laboral. 
 • Prestació pels empleats fixes discontinus que no es puguin incorporar al seu lloc de treball com a conseqüència del Covid-19. Aquests treballadors tindran dret a una prestació de 90 dies, independentment que ja hagin consumit l'atur. Aquesta mesura bàsicament afecta al sector turístic i a la restauració. 
 • S’amplia la prestació per desocupació a més treballadors, a partir de la publicació en el BOE, es permetrà cobrar l’atur als treballadors que hagin estat acomiadats durant el període de prova, des del 9 de març, i els que havien deixat una feina per incorporar-se a un altre lloc de treball i que no ha pogut ser per la situació de COVID-19.
 • S’amplia l’àmbit d’aplicació dels ERTO per força major en sectors considerats essencials que han vist reduïts els seus ingressos i que es podria aplicar a aquella part de la plantilla que no estigui afectada per el caràcter essencial de la seva activitat.
 • En referència a les mesures destinades a millorar el finançament empresarial, una d’elles és la negociació i l’ajornament dels pagaments en lloguer dels locals, especialment si són de titularitat pública o grans tenidors de la propietat. Així mateix, millorar la liquiditat de les mateixes mitjançant crèdits de l’ICO. 
 • Es redueix a 0 l’IVA per a productes sanitaris per tal de garantir la igualtat entre productes nacionals i importats. 
 • S’ha reduït del 21% al 4% l’IVA aplicable a llibres i a la premsa electrònica i s’ha equiparat al d’aquests productes en paper. 
 • S’aprova la reducció de cotització per a determinats treballadors agraris. 
 • Un nou paquet de mesures per als autònoms que hem d’analitzar quan es publiqui el BOE, com per exemple la moratòria en el pagament dels impostos a la Seguretat Social, en la possibilitat d’accedir a ERTO, una prestació específica per a aquells que estan obligats a tancar. 
 • Els autònoms en règim de mòduls podran passar, de manera excepcional i temporal, a tributar per estimació directe. Els treballadors autònoms podran realitzar el càlcul del pagament fraccionat de l’IRPF i l’ingrés a compte del règim simplificat de l’IVA amb el mètode d’estimació objectiva, que permetrà que durant el període afectat per l’estat d’alarma s’ajusti el seu pagament als ingressos reals. 
 • S’estableix una reducció en el pagament fraccionat de l’IRPF i l’IVA, podent-se descomptar en cada trimestre els dies de l’estat d’alarma, i les empreses podran adaptar les seves liquidacions d’ingressos a compte a la previsió d’ingressos estimada per 2020. 
 • S’estableix la possibilitat de supeditar el pagament de deutes tributàries de l’Impost de Societats a l’obtenció del finançament a través de les línies d’avals de l’ICO

Tant aviat com aquestes mesures es publiquin al BOE, les analitzarem i interpretarem i et farem arribar un resumen més ampli i concret de les mesures aprovades definitivament. 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}