Els autònoms societaris sí que tindran dret a sol·licitar la bonificació de quotes que atorga la tarifa plana.

La Seguretat Social reconeix el canvi de criteri en una nota emesa des de l’àrea d’impugnacions de la subdirecció general d’ordenació i impugnacions de la pròpia Tresoreria General de la Seguretat Social.

Per tant, tots els autònoms que formen part accionarial de les societats mercantils capitalistes, ja sigui de societats limitades o anònimes, tenen dret als beneficis en la cotització, amb caràcter retroactiu, tant en els casos en què s’hagin interposat les reclamacions corresponents com en els que ho vulguin fer. 

La Tresoreria General ja ha cursat el corresponent ordre a tots els seus departaments regionals d’impugnació per tal que des d’aquest moment es tramiti qualsevol petició de tarifa plana, independentment de la condició del treballador per compte propi – sigui persona física o societari.

La tarifa plana per a autònoms consisteix en el pagament mensual de 60 euros de quota durant el primer any, per la qual cosa els societaris deixaran de pagar els 367  euros actuals pels 60 autoritzats pel Suprem.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}