Abans del dia 1 de maig teniu l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la vostra edat.

 

Si esteu interessats a modificar la vostra base o quota (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal), us agrairem que ens ho feu saber amb la màxima antelació possible. Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (tarifes vigents el 2017). 

Base de cotització

€/mes

Tipus de cotització

 contingències comunes

– cobertura IT -

Quota a pagar

€/mes

893,10€

 mínima el 2017

1.152,90 €

Mínima societaris pel 2017

29,90% *

 

29,90%

267,04€

 

344,71 €

963,30€

mínima per a treballadors de 48 anys o més

01-01-2017, tret d’excepcions

29,90% 288,03€
1.000€ 29,90% 299€
1.250€ 29,90% 373,75€

1.964,70€

Màxima per a treballadors de 47, 48, 49 i 50 anys o més, tret d’excepcions

29,90% 587,45€

3.751,20€

màxima el 2017

29,90% 1.121,61€

*29,90% = 29,80% + 0,1% (per als autònoms sense protecció per a contingències derivades d’accidents laborals, malalties professionals i cessament d’activitat)

D’altra bada, us informem que els treballadors autònoms que, a 1 de gener del 2017 tinguin 47 anys d’edat i cotitzin al RETA per una base inferior a 1.964,70€ mensuals, no podran escollir una base superior a 1.964,70€, excepte si exerciten la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny del 2017.

Aquestes modificacions tindran efecte a partir de l’1 de juliol del 2017.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?