Estàs o has estat en ERTO i has cobrat més prestació de la que et tocava o has seguit cobrant sense estar ja en ERTO?

El SEPE ja està començant a reclamar els cobraments indeguts de l’ERTO a aquells empleats que hagin percebut un import major del que els correspon o que hagin seguit cobrant la prestació quan ja no els corresponia.

Si ets empleat en ERTO (que has estat o segueixes) i saps que has cobrat la prestació per atur de manera errònia, has d’estar alerta perquè el SEPE t’enviarà una notificació reclamant els diners. A partir del dia que rebis aquesta notificació tens 30 dies per efectuar la devolució i si no ho fas hauràs de pagar una sanció del 20% d’aquest import cobrat de manera indeguda.

La notificació la rebràs per correu postal on s’indicarà l’import a tornar i el número de compte al qual fer el reingrés. El SEPE permet sol·licitar el fraccionament de l’import a tornar.

Per tant, si has rebut més quantitat de la que havies de rebre, en breus rebràs aquesta comunicació del SEPE.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}