El Decret Llei 39/2020 de 3 de novembre publicat avui recull les noves mesures i ajudes aprovades per fer front a les conseqüències provocades per la COVID-19. Aquí en fem un resum:
 


Deducció de l’IRPF
Es redueix el tram autonòmic de l’IRPF per les persones amb uns ingressos bruts anuals entre 14.000 € i 22.000 € que estiguin en un ERTE o en situació d’atur i que depenguin de més d’un pagador.

La regulació actual de l’IRPF estableix que no estan obligats a presentar la declaració els contribuents que hagin percebut rendiments íntegres del treball d’un mateix pagador per import inferior a 22.000 euros bruts anuals. En canvi, si els rendiments provenen de dos o més pagadors, la declaració s’haurà de presentar a partir de 14.000 euros bruts anuals rebuts. És el cas dels treballadors que, durant el 2020, hauran cobrat una part del sou de la seva empresa i una altra de l’Estat, en forma de prestacions contributives derivades de situacions d’ERTO o la prestació corresponent per haver-se quedat a l’atur.

Per evitar que aquests treballadors es vegin penalitzats, el Govern ha creat una deducció autonòmica de l’IRPF equivalent a la diferència entre la quota íntegra catalana i la quota íntegra estatal, sempre que aquesta diferència sigui positiva. En altres paraules, la Generalitat deixarà de cobrar el diferencial català.
 


Noves ajudes de fins a 2.000 € pels treballadors autònoms

 

Ajudes per la cultura
Aquestes ajudes, que tenen un import fix de 750 €, van dirigides a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats suspeses per la COVID-19 i han de complir els següents requisits:

  • Ser major de 18 anys
  • Estar empadronat i residir a Catalunya
  • Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta al RETA o per compte aliè, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim General de la Seguretat Social i com a mínim 1 dia a l’any 2020.
  • Els ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 de la persona beneficiària no han superat l’import de 18.888 €.

Aquesta ajuda encara NO es pot sol·licitar ja que està pendent de publicació de la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Informa't aquí de les mesures publicades avui al BOE.

 

Informa't aquí de les mesures publicades avui al BOE

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}