Els plans d'Igualtat són un conjunt ordenat de mesures que adopten empreses i organitzacions per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones i per eliminar la discriminació per raó de sexe. 


Algunes d'aquestes mesures ja han entrat en vigor, altres ho faran ben aviat, i afecten a totes les empreses. Per aquest motiu, hem preparat aquest vídeo on et resumim els principals punts a tenir en compte:
 

Vols implantar el Pla d’Igualtat a la teva empresa? 
A TAX tenim un equip de professionals especialitzats en plans d’igualtat 

> Contacta'ns
 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}