Segons la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2017, la cotització dels treballadors autònoms patirà un increment del 3%, amb efecte a partir de l’1 de juliol del 2017.  

 

Quines han estat les variacions en les cotitzacions durant l’any 2017?

Com a resultat de l’absència de la llei pressupostària, es van prorrogar les cotitzacions del 2016. El 9 de febrer, amb l’Ordre ESS/106/2017 es van establir les cotitzacions amb efectes retroactius a 1 de gener del 2017; les bases màximes es van incrementar en un 3% i les mínimes en un 8%; van experimentar la mateixa pujada que el salari mínim.

Les bases mínimes corresponents als treballadors autònoms es van congelar en les xifres del 2016.

 

Quines modificacions incorpora la nova Llei de Pressupostos?

La Llei incrementa en un 3% les bases de cotització de treballadors autònoms que no van patir cap pujada, entre elles la base mínima, amb efecte a partir de l’1 de juliol del 2017.

Aquest canvi els suposarà, als treballadors autònoms que cotitzen per la base mínima (actualment el 80% dels autònoms), haver de cotitzar 8 euros més al mes ─96 euros a l’any─, ja que puja dels 893,10 als 919,80 euros mensuals, de manera que si el treballador per compte propi opta per totes les cobertures haurà d’abonar una quota de 275,02 euros mensuals.

Els autònoms que tinguin de 47 anys en endavant i cotitzin per les bases màximes experimentaran també el mateix increment. No obstant això, la base màxima establerta per a la resta dels treballadors per compte propi es manté en la mateixa quantitat que la del Règim General i la base mínima per als autònoms societaris, que ja es va incrementar al gener en el mateix percentatge del SMI (un 8%) i ara es manté.  La quota a abonar serà de 605,30 €.

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?