A partir del passat 4 d’agost, un mes després de l’entrada en vigor dels Pressupostos Generals de l’Estat, els joves que tinguin un contracte per a la formació i l’aprenentatge cobraran una ajuda econòmica de quantia igual al 80% del IPREM mensual (430 €) durant 18 mesos. És important destacar que aquesta ajuda no cotitza.

Què és el contracte de formació i aprenentatge? 
És un tipus de contracte que té per objecte la qualificació professional dels treballadors, en un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una empresa, amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per l’ocupació o del sistema educatiu.

Quins requisits han de complir els treballadors per poder accedir a aquest contracte?

  • Joves desocupats menors de 30 anys
  • Durada mínima de 1 any i màxima de 3
  • El salari no pot ser inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI)

Quins incentius té la empresa?

  • Reducció de les quotes empresarials al 100% per empreses de menys de 250 treballadors i del 75% per empreses de més de 250 treballadors.
  • Bonificacions a les quotes empresarials per un número de hores equivalent als següents percentatges de la jornada laboral:

    Anys del contracte

  Primer any Segon any Tercer any
En general   25%  15% 15%       
  • Bonificacions addicionals per a finançar els costos de tutorització de l’empresa, amb una quantia màxima de 1,5 € per alumne i hora de tutoria, amb un màxim de 40 hores per mes i alumne. En empreses de menys de 5 treballadors la quantia màxima podrà ser de 2 € per alumne i hora de tutoria.
  • Si es transforma el contracte d’aprenentatge en indefinit durant 3 anys rebrà 1.500 € per homes i 1.800 € per dones. 

T’ajudem?
¿Tens dubtes?, ¿no saps si és interessant per la teva empresa? No ho dubtis i contacta amb nosaltres.

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}