El Ministeri de Treball va publicar dimecres 13 d'abril la denominada Eina de Valoració de Llocs de treball, un sistema que té com a objectiu identificar i visibilitzar les desigualtats retributives entre dones i homes. L'objectiu és establir una valoració dels diferents llocs que serveixi de referència per a donar compliment als plans d'igualtat retributiva i per a acabar amb discriminacions per raó de gènere.

Aquesta nova eina es basa en l'anàlisi objectiva dels llocs de treball sobre la base d'una sèrie de factors que obviïn els estereotips tradicionals de gènere.

Aquests factors es corresponen amb elements que permeten apreciar les característiques d'un determinat lloc de treball: la polivalència, obligacions, els esforços físic, mental i emocional; la responsabilitat, coordinació i supervisió.

D'aquesta manera es dota a cada lloc de treball d'un valor "objectiu", sense estereotips de gènere, i així poder visibilitzar les desigualtats salarials. L'eina, que ja està a la disposició de les empreses de manera gratuïta en la pàgina web del Ministeri de Treball, codifica la valoració de cada lloc amb una puntuació numèrica (que arriba fins als mil punts, en funció dels factors que ja s'han esmentat).

Així, és possible "agrupar" els diferents llocs de treball segons la seva puntuació per a analitzar si existeixen diferències salarials que no tenen a veure amb la valoració estrictament objectiva de la funció.

A través d'aquest link podràs accedir a la guia del seu funcionament i a l'Excel amb l'eina:
https://www.mites.gob.es/es/portada/herramienta_valoracion_puesto/index.htm

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}