El nou sistema de cotització d’autònoms que entra en vigor l’1 de gener del 2023, té un punt a tenir en compte abans del proper 30 de setembre del 2022 i és el següent: 

Els treballadors que a 31-12-2022 estiguin cotitzant per una base de cotització superior a la què els correspondria per raó dels seus rendiments, podran mantenir aquesta base de cotització, o una d’inferior, tot i que els seus rendiments determinin l’aplicació d’una base de cotització inferior a qualsevol d’aquestes, però han de comunicar aquesta base abans del 30 de setembre del 2022. Si aquest és el teu cas, informa’t a TAX amb els nostres assessors laborals. 
 

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}