De conformitat amb l’article 41.1, en relació amb l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Inspecció de Treball de Catalunya, a partir del dia 18 de febrer de 2019, farà les notificacions per via electrònica.

En compliment del que disposa l’article 42.1 de la Llei 39/2015, els actes administratius de la Inspecció de Treball estaran posats a la teva disposició a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. L’accés el pots trobar al següent enllaç https://seu.gencat.cat

D’acord amb l’article 41.6 de la mateixa Llei, rebràs a l’adreça de correu electrònic (informat a Seguretat Social), l’avís de posada a disposició de les teves notificacions a la seu electrònica, sens perjudici que la manca d’aquest avís no impedeix la plena validesa de la notificació.

 

Com podré accedir a les notificacions electròniques?
L’empresa/subjecte responsable haurà d’accedir mitjançant certificat digital a la seu electrònica (E-Notum- Notificacions electròniques).

 

Què pretén l’Administració amb la notificació electrònica?
Amb l’enviament mitjançant notificacions electròniques, l’Administració aconsegueix practicar la notificació de forma més efectiva i ràpida respecte a la notificació tradicional en paper.

A més a més:

  • L’interessat rep avisos informals per correu-e i SMS que l’informen que disposa d’una notificació electrònica (a la seu corresponent E-Notum).
  • Fàcil accés al contingut de la notificació, pel fet que l’interessat pot accedir-hi des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. 

 

Quines notificacions electròniques ens faran arribar?

  • Citacions
  • Requeriments
  • Actes d’infracció

 

Com podem ajudar-te?
Atesa la importància de la recepció de les notificacions d’Inspecció de Treball, creiem necessari que es realitzi un seguiment rigorós de la informació per evitar possibles incidències i rebre la informació de manera correcta.

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}