Amb la RETRIBUCIÓ FLEXIBLE les empreses poden dissenyar la composició dels seus conceptes retributius, d’acord amb les necessitats personals i/o familiars dels seus treballadors. D’aquesta manera, es permet al treballador destinar part del seu salari brut a la compra de serveis que necessita, aprofitant els avantatges fiscals, i incrementant la seva retribució dinerària neta i l’empresa no incrementa les seves despeses salarials. 

No es tracta de pagar més, sinó de pagar millor. La retribució flexible és una alternativa retributiva enfront a l’escàs marge d’increments salarials en els últims anys. 

Quins avantatges té per als treballadors?

  • El treballador decideix com vol percebre la seva retribució; voluntàriament, adapta en cada moment els seus conceptes retributius a les seves necessitats personals i/o familiars. 
  • Optimitza fiscalment la seva retribució i incrementa el seu salari net disponible. 
  • Obté avantatges més econòmics en la contractació de productes negociats per l’empresa. 
  • Voluntarietat a l’hora d’adherir-se, flexible, modificable en el temps. 
  • No es perd cotització ja que els imports de retribució flexible cotitzen.

Quins avantatges té per a l’empresa?

  • Eina d’atracció, fidelització  i competitivitat salarial. 
  • Alternativa retributiva en moments de contenció salarial, incrementant el net del treballador sense elevar les despeses de personal. 

Quins productes s’inclouen habitualment en la retribució flexible?
Guarderia,  assegurança mèdica, formació professional, transport públic, tickets restaurant, etc. 
Vegem un exemple: treballador de 37 anys, casat, amb dos fills menors de 3 anys i amb una retribució fixa anual de 35.000€

 

SENSE RETRIBUCIÓ FLEXIBLE  AMB RETRIBUCIÓ FLEXIBLE
Retribució  fixa anual    35.000€  Retribució fixa anual    35.000€
Retenció IRPF (17%)    -5.950€ Guarderia     -4.400€
Seguretat Social    -2.222,50€  Assegurança mèdica    -2.000€
Retribució Neta     26.827,50€  Retribució Subjecte IRPF     28.600€
Guarderia     -4.400€ Retenció IRPF (14%)    -4.004€
Assegurança mèdica     -2.000€   Seguretat Social    -2.222,50€
Retribució Neta Disponible     20.427,50€  Retribució Neta Disponible     22.373,50€
  Increment Salarial     1.946,00€

 

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?