Us comuniquem que, abans de l’1 de novembre, teniu l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la vostra edat.

Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2018.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a partir 01-07-2017).

Base de cotització

€/mes

Tipus de Cotització

 Contingències comunes

 cobertura IT

Quota a pagar

€/mes

919,80

- mínima a partir 01-07-2017 -

29,90 % * 275,02

992,10

mínima per a treballadors de 48 anys  o més a 01-07-2017, llevat d’excepcions

29,90 % 296,64
1.000 29,90 % 299
1.202 29,90 % 359,40

2.023,50

màxima per a treballadors  de 47, 48 anys o més,

llevat d’excepcions

 

29,90 % 605,03

3.751,20

màxima 2017 -

29,90 % 1.121,61

29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (per als autònoms sense protecció per a contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

Així mateix, us recordem que  la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà incrementar, anualment i deforma automàtica, la vostra base de cotització en el mateix percentatge que s’augmentin cada any les bases màximes de cotització en aquest règim especial, amb el límit màxim aplicable al treballador, prèvia sol·licitud abans del dia 1 de novembre.

Aprofitem per avançar que la proposició de Llei de reformes urgents del treball autònom, en fase de tramitació al Senat, té previst augmentar de 2 a 4 el nombre de vegades l’any que els autònoms podran canviar de base de cotització. Però aquest mesura no entrarà en vigor fins l’1 de gener de 2018.

També us informem que podeu optar per la cobertura de les contingències professionals (accident de treball i malaltia professional) i de la protecció per cessament d’activitat abans de l’1 d’octubre.

Si esteu interessats a modificar la base de cotització o quota, i/o optar per les esmentades cobertures, us agrairíem que ens ho féssiu saber amb la màxima antelació possible.

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?