El BOE publica avui dimecres 23 de desembre el RD amb mesures de suport als sectors del turisme, hostaleria i comerç valorades en 4.220 milions d’euros. Aquí et fem un resum de les principals mesures:

 

REBAIXA EN ELS LLOGUERS DE LOCALS
Se’n podran beneficiar tant pimes com autònoms que tinguin llogat un local. Existeixen diverses opcions segons si es tracta de grans o petits propietaris d’immobles, això és, que tinguin més o menys de 10 locals sota la seva propietat (grans tenidors).  

 

  • En el cas dels grans tenidors, contempla una reducció automàtica del 50% en les quotes dels lloguers dels locals ocupats per pimes o autònoms d’aquests sectors durant l’Estat d’Alarma, que estarà vigent fins el maig, sempre que no hi hagi hagut un acord de condonació o reducció de les rendes. Una altra opció serà la d’accedir a una moratòria del pagament sense penalitzacions ni interessos, i que es podria allargar fins a quatre mesos després d’acabar l’Estat d’Alarma o les seves pròrrogues, si n’hi hagués. Els imports s’abonarien durant els dos anys posteriors a la finalització d’aquesta moratòria.
  • Pels petits propietaris s’oferiran incentius fiscals, com la deducció en l’IRPF de la rebaixa en el preu del lloguer que s’acordi. Si perdona el 100% de l’import, el propietari es podrà deduir l’equivalent a aquesta quantitat a la seva declaració.

 

Nou tram ICO
Una altra de les mesures contemplades té a veure amb l’accés a la liquiditat. Nou tram de 500 milions en liquiditat ICO per a pimes i autònoms d’aquests sectors amb una garantia del 90% de l’Estat. En el cas de les agències de viatges, operadors turístics i serveis de reserva, podran utilitzar aquests fons per la devolució de les reserves que es van haver de cancel·lar per la pandèmia.

També s’han aprovat nous terminis per la devolució de la quantitat i interessos dels préstecs:

  • Pel sector de béns de consum, comerç, turisme, oci i cultura: extensió de la carència màxima d’1 a 2 anys i una ampliació del termini d’amortització en tres anys més (fins a un màxim de 8).

A això s’hi suma la mesura ja aprovada al novembre d’ampliar un any la carència dels préstecs avalats per l’ICO i per les societats de garantia recíproca.

 

Exempcions socials
En matèria laboral el decret inclou una ampliació dels sectors “ultraprotegits” en matèria d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), segons la normativa vigent entre l’1 de setembre i el 31 de gener proper. D’aquesta manera, s’amplia als sectors de comerç a l’engròs de begudes, restaurants, establiments de begudes, parcs botànics, zoològics o naturals, la possibilitat de fer ERTO de força major amb reducció del 85% de cotitzacions empresarials (si l’empresa té menys de 50 treballadors) i el 75% (si té més de 50 treballadors) durant els mesos de desembre i gener. 

Així mateix, s’ha ampliat el descompte del 50% de les cotitzacions empresarials dels treballadors fixes discontinus d’empreses enquadrades en el sector del turisme i del comerç i l’hostaleria, sempre que estiguin vinculades al sector turístic, d’abril a octubre del 2021.  

Els treballadors que hagin esgotat la seva prestació contributiva per atur, el seu subsidi per atur o la renda activa de reinserció entre el 14 de març i el 30 de juny del 2020, podran sol·licitar el subsidi especial per atur durant el termini addicional d’un mes a partir de la publicació del Reial Decret-Llei que acaba d’aprovar el consell de ministres.

 

Ajornaments i reduccions d’impostos
Es permet l’ajornament de les obligacions fiscals durant sis mesos, amb tres mesos de carència, prèvia sol·licitud, de deutes tributaris corresponents a declaracions, liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi entre el dia 1 d’abril i el 30 d’abril del 2021, i que arribin a un màxim de 30.000€. Per tant, ni pimes ni autònoms hauran de pagar a l’abril els impostos corresponents al primer trimestre del 2021 i els podran ajornar fins a l’octubre.

A més, amb caràcter general, s’aplicarà una reducció del rendiment net en estimació objectiva (IRPF) i quota del regim simplificat (IVA) del 5% actual al 20%. Prem aquí per veure les activitats que s’hi poden acollir.

En el cas de l’hostaleria, comerç i turisme, la reducció en la tributació per mòduls arribarà al 35% i també s’aplicarà a la tributació del règim simplificat d’IVA. Aquesta mesura tindrà vigor en el quart pagament fraccionat del 2020 i el primer del 2021. Prem aquí per veure les activitats que es poden acollir al 35%.

De manera addicional, l’exempció fiscal dels vals de menjar s’estén també al teletreball, de cares a les comandes a domicili que es realitzin en aquest context.

 

Cotitzacions a la Seguretat Social
Ajornament de les quotes meritades entre desembre del 2020 i febrer del 2021 en el cas de les empreses. Pels autònoms serà entre els mesos de gener del 2020 i març del 2021, amb un interès del 0,5%.

 

Novetats en els ERTO
S’amplien els ERTO per força major del CNAE 5610 (restaurants i llocs de menjar); CNAE 5630 (establiments de begudes), CNAE 4634 (comerç a l’engròs de begudes), CNAE 9104 (activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals) i el CNAE 9200 (activitats de jocs d’atzar i apostes). Per tant, queden exonerades de l’abonament de la quota a la Seguretat Social de la següent manera:

  • Si l’empresa té menys de 50 treballadors a 29 de febrer del 2020: el 85% de l’aportació empresarial meritada al desembre del 2020 i gener del 2021.
  • Si l’empresa té més de 50 treballadors a 29 de febrer del 2020: el 75% de l’aportació empresarial meritada al desembre del 2020 i gener del 2021.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}